• Home

NASIL YAPIYORUZ ?

ana hatları belirli, bir etkinlik planımız var’’ diyorsanız …

 • İhtiyaç, Ekipman, Hizmet Listesi Çıkarılması
 • Keşif Inspection
 • Etkinlik tarihi ölçeğinde kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planının çıkarılması
 • Takip, Koordinasyon
 • Üretim

stratejilerimiz doğrultusunda kurumumuza/
markamıza hizmet etmesi gereken etkinlik üretmek istiyoruz’’ diyorsanız…

 • Araştırma - Konuya Hakimiyet
 • Bütçe Analizleri
 • Raporlama Sunum
 • Keşif
 • Etkinlik Kurgusu Çıkarılması
 • Etkinlik tarihi ölçeği ve sonrasında kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının çıkarılması
 • Takip, koordinasyon
 • Üretim
 • Uygulama
 • Etkinlik Sonrası Kazanım/ Etkileşim Analizlerinin Yapılarak Sunulması
 • Bir Sonraki Etkinliğe Altlık Hazırlayacak Somut Çıktıların Sunulması